Nyfriserat och nyskrapat

Nyfriserat och nyskrapat

nyskrapad väg

Vägen är nyskrapad efter allt regnande, och dikena är färdigklippta för i år.