Höstens vägarbeten

Höstens vägarbeten

Under en period av några veckor i oktober skrapades och grusades vägen. I samband med detta passade vi på att räta ut kraftigt lutande kurvan vid Sandgärdet. Med god tidsmarginal kom sedan vägpinnarna på plats innan den första snön.

Vägpinne