Maskinhallen Högved

Maskinhallen Högved

Utanför maskinhallen i Högved har det varit återkommande problem med vattenflöde över vägen och håligheter i vägbanan. Förra veckan åtgärdades detta genom nedgrävning av spygattbrunn och rör för bortledning av vattnet.