Bättre sikt efter dikesröjning

Bättre sikt efter dikesröjning

En första sommarklippning av dikena är avklarad och sikten är åter god. För att inte alla blommor längs vägkanten ska stryka med, nöjer vi oss med en klippbredd nu i juli. I september-oktober utförs en andra röjning, då med dubbel klippbredd.