Årsmöte 2022

Årsmöte 2022

Välkomna till ordinarie föreningsstämma i Hosum-Högved-Syltviks vägsamfällighet söndagen den 24 april 2022, klockan 17.00. Stämman kommer i år att hållas digitalt via Zoom.

Länk till mötet förmedlas per mejl i samband med att årsmöteshandlingarna distribueras dagarna innan mötet.

Hälsningar Styrelsen