Styrelse och kontakt

Styrelse och kontakt

Styrelsen har minst ett möte per kvartal där det diskuteras och handläggs inkomna förslag, icke-akuta problem och åtgärder. Enklare ärenden och akuta problem tas om hand löpande allt eftersom de uppkommer.

Observera att vi som sitter i styrelsen gör detta på vår fritid. Vi önskar därför att kontakt sker och frågor inkommer, i första hand, via mejl. Vi tar del av inkomna ärenden snarast möjligt och återkopplar utan dröjsmål.

 • Förslag, frågor och icke-akuta problem: styrelsen[at]vagforeningen.se.
 • Akuta fel som kräver omedelbar åtgärd: 070-241 75 31.
  Exempel: nedfallet träd som hindrar trafik, översvämning av vägbana, incident eller situation där människor eller djur kan komma till skada.
 • Pappersbrev och fakturor:
  Hosum-Högved-Syltvik vägsamfällighet
  c/o Nilsson
  Högved Hagstad 1
  615 91 Valdemarsvik
  OBS! Vid faktura, var god ange vilken sektion som avses.

 

Styrelse   mandat till
Ordförande Patrick Nilsson, Högved Hagstad 2022
Sekreterare Anders Blomqvist, Syltvik Back 2023
Kassör Björn Ingelgård, Syltvik Lidbacken 2022
Ledamot Henric Engström, Högved Västergården 2023
Ledamot Elisabeth Söderbäck, Syltvik Back 2023
Suppleant Unni Jansson, Syltvik 2022
Suppleant Per-Inge Jacobsson, Hosum 2022

 

Granskning styrelsens förvaltning 2021-2022

Revisor, Ingemar Joelsson, Slånaudden
Revisor, Börje Svensson, Syltvik
Revisorssuppleant, Ann-Sofie Björde

Valberedning 2021-2022

Vi bör sträva efter att både fastboende och fritidsboende representeras i styrelsen. Vill du dra ditt strå till stacken? Kontakta valberedningen: valberedningen[at]vagforeningen.se.

Anders Jansson, Syltvik
Anne Persson
, Högved Hagstad