Styrelse och kontakt

Styrelse och kontakt

Styrelsen har minst ett möte per kvartal där det diskuteras och handläggs inkomna förslag, icke-akuta problem och åtgärder. Enklare ärenden och akuta problem tas om hand löpande allt eftersom de uppkommer.

Observera att vi som sitter i styrelsen gör detta på vår fritid. Vi önskar därför att kontakt sker och frågor inkommer, i första hand, via mejl. Vi tar del av inkomna ärenden snarast möjligt och återkopplar utan dröjsmål.

 • Förslag, frågor och icke-akuta problem: styrelsen[at]vagforeningen.se.
 • Akuta fel som kräver omedelbar åtgärd: 070-241 75 31.
  Exempel: nedfallet träd som hindrar trafik, översvämning av vägbana, incident eller situation där människor eller djur kan komma till skada.
 • Pappersbrev och fakturor:
  Hosum-Högved-Syltvik vägsamfällighet
  c/o Nilsson
  Högved Hagstad 1
  615 91 Valdemarsvik
  OBS! Vid faktura, var god ange vilken sektion som avses.

 • Omvänt – när vi i styrelsen vill nå er medlemmar:
  I första hand vill vi använda hemsidan för att dela allmän information som i bästa fall kan ge svar på frågor som kan uppstå. Utöver denna kanal vill vi också kunna nå medlemmarna via e-post. Det är ditt ansvar som medlem att meddela styrelsen eventuella förändringar i dina kontaktuppgifter. Alltså, om du anar att du inte får våra utskick, så upplys styrelsen med en aktuell och korrekt mejladress. Obs! Endast en mejladress per medlem (men minst en per hushåll så att vi når alla fastigheter).

 

Styrelse   mandat till
Ordförande Patrick Nilsson, Högved Hagstad 2025
Sekreterare Anders Blomqvist, Syltvik Back 2024
Kassör Björn Ingelgård, Syltvik Lidbacken 2025
Ledamot Henric Engström, Högved Västergården 2024
Ledamot Elisabeth Söderbäck, Syltvik Back 2024
Suppleant Unni Jansson, Syltvik 2024
Suppleant Per-Inge Jacobsson, Hosum 2024

 

Granskning styrelsens förvaltning 2023-2024

Revisor, Börje Svensson, Syltvik
Revisor, Tommy Svärd
Revisorssuppleant, Anders Junfalk

Valberedning 2023-2024

Vi bör sträva efter att både fastboende och fritidsboende representeras i styrelsen. Vill du dra ditt strå till stacken? Kontakta valberedningen: valberedningen[at]vagforeningen.se.

Anders Jansson, Syltvik
Anne Persson
, Högved Hagstad