Stämmor och stadgar

Stämmor och stadgar

Föreningsstämman äger rum i mars eller april månad. Av tradition hålls sammankomsten i Gryts Bygdegård, men på grund av covid-19 hölls 2020 års version digitalt, och samma gäller för kommande stämma 2021.

Motion som önskas behandlas på stämman ska enligt föreningens stadgar §15 ha inkommit till styrelsen senast under februari månad. Förslaget ska vara skriftligt och skickas per mejl eller brev.

Länk till det digitala årsmötet i skickas ut per mejl i samband med att årsmöteshandlingarna distribueras. Efter mötet läggs protokollet ut här på hemsidan.

Anteckningar från styrelsens möten är inte offentliga.

Stadgar

Föreningens stadgar (med ändringar) att ladda ned.