Stämmor och stadgar

Stämmor och stadgar

Ordinarie föreningsstämman äger rum i mars eller april månad. Sedan år 2020 hålls stämman digitalt. 

Stämman 2023 äger rum söndagen den 23 april kl 17.00.

Motion som önskas behandlas på stämman ska enligt föreningens stadgar §15 ha inkommit till styrelsen senast under februari månad. Förslaget ska vara skriftligt och skickas per mejl eller brev.

Länk till det digitala årsmötet i skickas ut per mejl i samband med att årsmöteshandlingarna distribueras. Efter mötet läggs protokollet ut här på hemsidan.

Minnesanteckningar från styrelsens möten är inte offentliga.

Stadgar

Föreningens stadgar (med ändringar) att ladda ned.