Skötsel och underhåll

Skötsel och underhåll

För att hålla vägen i gott skick används resurser och material som anses nödvändiga inom ramen för vår budget. 

Dikesröjning

För att gynna biologisk mångfald, bin och humlor, sker dikesklippning i juli månad efter blomning. Klippradie är normalt två meter från vägens kant.

Underhållning av vägbanan

Moment som kan ingå:

  • Påfyllnad av potthål – görs efter behov med slitagematerial löpande under året.
  • Skrapning, alternativt djuphyvling av vägbanan.
  • Djuphyvling (bombering) görs för att återställa vägbanans form och lutning. Det innebär att material dras in från ytterkanterna, bearbetas ner till botten av potthålen, och läggs ut jämnt över vägbanan.
  • Grusning: påfyllnadsmaterial i olika storlekar beroende på vägens skick tillförs vägbanan. Mängden varierar, men som exempel på åtgång så lades det på 245 ton år 2016.
  • Saltning av vägbanan görs för att binda vatten och sand. Saltning sker efter grusning och innan vältring. För att salta vägen går det åt ca 5 ton salt. Vattning i kombination med saltning kan också göras vid långvarig sommartorka för att vägen ska damma mindre.
  • Vältring: Vägen vältras med en 6.5-tons vägvält för att packa materialet.

Bearbetning av vägbanan sker ofta över flera dagar då materialet behöver ”sätta sig” och torka mellan momenten.

För en större renovering där det djuphyvlas, grusas, saltas och vältras kan notan landa på en betydande del av årsbudgeten per tillfälle, beroende på hur mycket grus som måste tillföras. Hur ofta vägen behöver denna renovering beror på väder och vind, men främst på hur den brukats. På grund av kostnaden strävar vi efter att denna omfattande åtgärd inte görs mer än en gång per år.

Vinterskötsel

I samband med övergång till vintertid åker reflexpinnarna fram. Är det en regnig vinter lagas potthål när det behövs, är det snö och kallt plogas och halkbekämpas det. Engströms i Högved sköter snöröjningen.

Tänk på att vägföreningen inte håller med sand för halkbekämpning på medlemmarnas tomter, så kom ihåg att köpa hem sand innan vinterhalkan slår till. 

 

Vägvält
Vägvält i arbete på sektion 1.