Höstens vägarbeten

Höstens vägarbeten

Under en period av några veckor i oktober skrapades och grusades vägen. I samband med detta passade vi på att räta ut kraftigt lutande kurvan vid Sandgärdet. Med god tidsmarginal kom sedan vägpinnarna på plats innan den första snön.

Vägpinne

Bättre sikt efter dikesröjning

Bättre sikt efter dikesröjning

En första sommarklippning av dikena är avklarad och sikten är åter god. För att inte alla blommor längs vägkanten ska stryka med, nöjer vi oss med en klippbredd nu i juli. I september-oktober utförs en andra röjning, då med dubbel klippbredd.