Maskinhallen Högved

Maskinhallen Högved

Utanför maskinhallen i Högved har det varit återkommande problem med vattenflöde över vägen och håligheter i vägbanan. Förra veckan åtgärdades detta genom nedgrävning av spygattbrunn och rör för bortledning av vattnet.

 

Vårtecken

Vårtecken

Engströms har fyllt potthål och dragit reflexpinnar. Nu har vi lagt vintern bakom oss!

Foto: Henric Engström
Foto: Henric Engström
Foto: Henric Engström
Årsmöte 2022

Årsmöte 2022

Välkomna till ordinarie föreningsstämma i Hosum-Högved-Syltviks vägsamfällighet söndagen den 24 april 2022, klockan 17.00. Stämman kommer i år att hållas digitalt via Zoom.

Länk till mötet förmedlas per mejl i samband med att årsmöteshandlingarna distribueras dagarna innan mötet.

Hälsningar Styrelsen

Angående extraavgift för byggprojekt

Angående extraavgift för byggprojekt

När man bygger om, till eller nytt så uppstår omfattande behov av byggtransporter som inte regleras i den årliga vägavgiften. Hit räknas också den ökade trafik som som blir då hantverkare ska till och från bygget. För att kompensera för det extra vägslitaget tar vägföreningen ut en avgift vid byggprojekt. Den extra avgiften bidrar till vägunderhållet.

Att extraslitage från byggtrafik ska kompenseras ekonomiskt beslutades av medlemmarna vid vägföreningens stämma 2021. Parametrar som ligger till grund för avgiften är byggnationens storlek, avstånd från väg 212 och antal större transporter. Det är viktigt att du som bygger om eller nytt tillhandahåller korrekta uppgifter så att beräkningarna blir riktiga.

– När vi tagit fram beräkningsmodellen har vi i styrelsen haft som mål att utfallet ska vara rimligt, transparent och jämförbart.  Slitageavgiften i vår förening är inte hög om man jämför med andra vägföreningar som tar ut extraavgifter. Styrelsen anser att det viktigaste är att alla som står för ökat slitage faktiskt kompenserar ekonomiskt. Det är en viktig princip, säger styrelsens ordförande Patrick Nilsson.

——

På sidan Avgifter hittar du mer information om de debiteringsmodeller som används för beräkning av den extra avgiften för byggprojekt.