Saltbakad väg

Saltbakad väg

Efter sladdningen innan påsk med efterföljande regn, har nu vägen saltats. Saltet binder fukten som binder dammet. Kör med vördnad så håller det fina skicket längre.