Rekommenderad maxhastighet

Rekommenderad maxhastighet

Anvisningsskylt 20 km/timSkyltarna med maxhastighet är på plats vid infart från väg 212, och före och  efter byarna. Gällande hastighet är max 20 km/tim genom Högved och Syltvik, och för övrig sträcka 40 km/tim.

Anledningen är inte enbart för att visa hänsyn till grannar och djur, utan också för att förebygga vägskador. Det har redan noterats klar bättring hos gemene bilförare. Härligt att se!