Årsmöte 25 april 2021

Årsmöte 25 april 2021

Ordinarie föreningsstämma i Hosum-Högved-Syltviks vägsamfällighet äger rum söndagen den 25 april 2021, klockan 17.00 i digitala plattformen Zoom. Länk till mötet mejlas ut tillsammans med årsmöteshandlingarna.

Varmt välkommen!