Föreningens uppdrag

Föreningens uppdrag

Hosum-Högved-Syltvik vägsamfällighet (på hemsidan och i dagligt tal vägförening) förvaltar gemensamhetsanläggningen Valdemarsvik Högved GA:1. Vägen är en enskild väg och den sköts av en av föreningen utsedd styrelse.

Karta Valdemarsvik Ga1
Svart markering: sektion 1, lila: sektion 2.

Vägen är uppdelad i två sektioner. Sektion 1 är sträckan Hosum-Högved-Syltvik, fram till privat väg som tar vid efter Syltviks gård. Sektion 2 är sträckan Syltvik-Syltviks brygga.

I vägföreningens uppdrag ingår:

  • Att planera och utföra underhåll av väg och dike.
  • Dikesklippning och annan åtgärd inom 2 m från vägkanten av grönska som skymmer sikt eller riskerar att skada vägbanan.
  • Snöröjning (sektion 1).
  • Att åtgärda vägskada och akuta fel.

Sektion 1 ska underhållas till lägst den standard som krävs för erhållande av stadsbidrag. För sektion 2 gäller att vid barmarksperiod ska nödvändiga transporter kunna göras rationellt och trafiksäkerheten inte äventyras.

För hela vägen gäller att vid de tidpunkter på året då vägbanans bärighet är nedsatt (vid tjällossning och längre regnperioder) har föreningen rätt att avlysa tyngre trafik.