Förebyggande åtgärder

Förebyggande åtgärder

Hur vi använder vägen, alltså faktiskt kör på den, är avgörande för hur den mår och hur mycket pengar vi som förening måste lägga på att underhålla den. Att tung trafik sliter kan alla förstå, men att personbilars framfart också gör det kanske inte är lika självklart för alla.

Det allra enklaste sättet att förebygga vägskador och kostnader är genom att sänka hastigheten och hålla jämnare fart. Det är något vi alla kan hjälpas åt med. Vi kan också se till att inte belasta vägen för hårt när den är som känsligast under tjällossning eller under regnperioder. Föreningen har till och med möjlighet och rätt att avlysa tung trafik då det anses nödvändigt.

Hastighetsbegränsning 20 km/h gäller genom Högved och Syltvik, i övrigt 40 km/h. Visa hänsyn och tänk på barn och tama och vilda djur, och på att vägen ibland går nära husen. Sänk hastigheten så räddar du liv och sparar vägen!

Hastighetsbegränsning