Månad: april 2022

Maskinhallen Högved

Maskinhallen Högved

Utanför maskinhallen i Högved har det varit återkommande problem med vattenflöde över vägen och håligheter i vägbanan. Förra veckan åtgärdades detta genom nedgrävning av spygattbrunn och rör för bortledning av vattnet.

 

Vårtecken

Vårtecken

Engströms har fyllt potthål och dragit reflexpinnar. Nu har vi lagt vintern bakom oss!

Foto: Henric Engström
Foto: Henric Engström
Foto: Henric Engström
Årsmöte 2022

Årsmöte 2022

Välkomna till ordinarie föreningsstämma i Hosum-Högved-Syltviks vägsamfällighet söndagen den 24 april 2022, klockan 17.00. Stämman kommer i år att hållas digitalt via Zoom.

Länk till mötet förmedlas per mejl i samband med att årsmöteshandlingarna distribueras dagarna innan mötet.

Hälsningar Styrelsen