Månad: mars 2021

Rekommenderad maxhastighet

Rekommenderad maxhastighet

Anvisningsskylt 20 km/timSkyltarna med maxhastighet är på plats vid infart från väg 212, och före och  efter byarna. Gällande hastighet är max 20 km/tim genom Högved och Syltvik, och för övrig sträcka 40 km/tim.

Anledningen är inte enbart för att visa hänsyn till grannar och djur, utan också för att förebygga vägskador. Det har redan noterats klar bättring hos gemene bilförare. Härligt att se!

Årsmöte 25 april 2021

Årsmöte 25 april 2021

Ordinarie föreningsstämma i Hosum-Högved-Syltviks vägsamfällighet äger rum söndagen den 25 april 2021, klockan 17.00 i digitala plattformen Zoom. Länk till mötet mejlas ut tillsammans med årsmöteshandlingarna.

Varmt välkommen!