Årsmöte 2024

Årsmöte 2024

Medlemmar i Hosum-Högved-Syltviks vägsamfällighet välkomnas härmed till 2024 års stämma, söndag den 28 april kl 11.00 i Gryts hembygdsgård.

Dagordning och annat viktigt har mejlats ut. Om du inte fått informationen så hör av dig med en uppdaterad e-postadress.

Vi uppskattar om du som tänker medverka snarast föranmäler det till kontakt@vagforeningen.se.

Väl mött!
Årsmöte 2023

Årsmöte 2023

Hjärtligt välkomna till ordinarie föreningsstämma i Hosum-Högved-Syltviks vägsamfällighet söndagen den 23 april 2023, klockan 17.00. Stämman hålls digitalt via Zoom.

Länk till mötet skickas per mejl tillsammans med årsmöteshandlingarna någon liten vecka innan stämman.

Hälsningar Styrelsen